Melody – Inside FLow

Melody – Inside FLow đây là chuỗi bài của cô Ari đã được thầy YOUNG HO KIM duyệt bài vào năm 2022. Bài này có giai điệu ngọt ngào, chuỗi chuyển động đơn giản thích hợp cho những bạn mới. Có một số tư thế khó người tập cần tập luyện thêm. Và sau đây Hen …

Melody – Inside FLow Read More »