Melody – Inside FLow

Melody – Inside FLow đây là chuỗi bài của cô Ari đã được thầy YOUNG HO KIM duyệt bài vào năm 2022.

Bài này có giai điệu ngọt ngào, chuỗi chuyển động đơn giản thích hợp cho những bạn mới. Có một số tư thế khó người tập cần tập luyện thêm. Và sau đây Hen xin chia sẽ video hướng dẫn một số tư tế cơ bản để bạn có thể tham gia học cùng Hen, tập luyện bài tập này dễ dàng hơn bạn nhé

Tư thế Mini Worri

Tư thế Divelop phi và S

Tư thế Wifhi thing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top